Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Utdanninger

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk og Literacy Studies - masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
English Acquisition and Multilingualism - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Kvensk og finsk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Nordisk språk og litteratur - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Russisk - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samisk språk- og litteraturvitenskap - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Spansk og latinamerikanske studier - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Engelskdidaktikk, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Språkdidaktikk – Norskdidaktikk, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Theoretical Linguistics - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
 • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)
 • Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig (611126)
 • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
 • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
 • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
 • Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (611119)
 • Master, skriftkulturer, toårig (711905)
 • Master, språkutdanning, toårig (711903)
 • Bachelor, språkutdanning, treårig (611905)

Relevante yrker