Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Me er opptekne av alle typar tekst: frå reklametekster til romanar, frå runeinnskrifter til SMS. I masterstudiet ved Universitetet i Stavanger studerer me tekst- og språkvitskap ut frå mange ulike synsvinklar og tilnærmingsmåtar.

Studiets oppbygging

Vil du fordjupa deg i språk og litteratur? Vil du forstå meir av korleis du kan beskriva og forklåra språklege uttrykk? Ynskjer du ei djupare innsikt i korleis språk og litteratur skaper kunnskap, opplevingar, estetisk nyting, refleksjon og sannkjenning?

Masterstudiet i nordisk og lesevitskap gjev deg omfattande kunnskap om språk og tekst, og du får høve til å spesialisera deg innanfor ulike område som skriftkultur, skjønnlitteratur, utviklinga av moderne talemål og skriftmål, norsk som andrespråk, digitale tekster og saktekster. På vegen vil du få kjennskap til aktuell forsking omkring talemål, norsk skriftkultur og skriftkunne, det litterære systemet i Noreg, språkleg utvikling og endringar av tekstbruk i samfunn, skule og i det digitale rommet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad/grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i norsk/nordisk med minimum 20 studiepoeng i språk og 20 studiepoeng i litteratur. Minst 30 av de 80 studiepoengene i fordypningsområdet må bygge på emner på

grunnivå.

Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet. Søkere med utdanning hvor det ikke er mulig å regne ut karaktersnitt i fordypningsområdet, må ha karakteren C i hele graden som kvalifiserer for opptak. Dersom man har utdanning med annen karakterskala enn ECTS-karakterer (A-F), må man dekke tilsvarende norsk C.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Læringsutbytte

Du lærer å forstå hva og hvordan både skriftlig og muntlig tekst kommuniserer og får videreutviklet din evne til å analysere språk og litteratur. Du får kunnskap om hovedtrekkene i lesehistorien fra antikken til i dag. Du vil lære å analysere endringer i lese- og skrivekunnskap og hvordan tekst brukes i samfunnet. Du vil lære om skriftspråkets egenart, norsk språkpolitikk, språkutviklingen i nyere tid og om teksters betydning.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer for å søke opptak til ph.d.-programmet i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Karrieremuligheter

Med master i nordisk og lesevitenskap kan du arbeide i skoleverket, i media, på bibliotek, i forlag og innen off entlig administrasjon. Masterstudiet i nordisk og lesevitenskap gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning lektorkompetanse slik at du kan undervise i norsk på ungdoms- og videregående skole.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk og lesevitenskap