Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studietempo

Heltid

Om studiet

Studiet har som mål å utdjupe kunnskapane og vidareutvikle ferdigheitene som studentane har med seg frå tidlegare russiskstudium i russisk språk, litteratur og kultur, og gir djupnekunnskap på problemfeltet til den sjølvvalde masteroppgåva.

Studiet skal auke dei teoretiske kunnskapane, øve opp evna til kritisk refleksjon og gje ei grunnleggjande forskarskolering som set studenten i stand til å leggje fram, diskutere og drøfte faglege problemstillingar, munnleg (på masterseminar, under rettleiing og i presentasjon av masteroppgåva) så vel som skriftleg (i masteroppgåva og andre skriftlege arbeid), på norsk (evt. engelsk) og på russisk. Elles vil masterstudiet i russisk utvide og styrkje den språklege kompetansen både munnleg og skriftleg.

Studiet tar opp sentrale tema innanfor russisk språk-, litteratur- og kulturvitskap.

Kvalifikasjon/tittel

Master i russisk