Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186616

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Med den økte spenningen mellom øst og vest er kunnskap om russisk og Russland kanskje viktigere enn noensinne. Russland er sterkt til stede i nordområdene og Norge må kunne forholde seg til Russland som nabo - på godt og vondt. Russisk er et verdensspråk og ett av FNs seks offisielle språk. Det gir også et grunnlag for å lære seg ukrainsk og belarusisk. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Gjennom årsstudiet vil du lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur. Dette studiet er perfekt for deg som ønsker å utfordre deg selv og utvide dine horisonter.

På årsstudiet i russisk vil du få en grundig innføring i russisk språk og kultur. Du vil lære å lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk gjennom praktisk øvelse og veiledning fra våre dyktige undervisere. I løpet av studiet vil du lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale. Du vil også skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie og samfunnssystem, og lære om noen av de mest kjente russiske forfatterne og deres verk.

Studiet består av fem enkeltemner som dekker ulike aspekter av russisk språk og kultur. Disse inkluderer russisk grammatikk, uttale, lesing og skriving, samt russisk kultur og litteratur.

Studiet starter om høsten og går over to semestre. Dette gir deg god tid til å fordype deg i faget og utvikle dine ferdigheter gradvis. Studiet er ideelt for deg som ønsker å lære et nytt språk og utforske en annen kultur, samtidig som du får en verdifull akademisk erfaring.

Undervisningsopplegg

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Eksamen vurderes enten med bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Opptaksinformasjon

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i russisk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Du

 • behersker det russiske alfabetet
 • har kjennskap til og kan praktisere korrekt uttale
 • har kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • behersker aktivt et grunnleggende ordforråd
 • har kjennskap til russisk litteraturhistorie og grunnleggende trekk i litterær analyse
 • har inngående forståelse av et utvalg litterære verk
 • har fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av russisk

Ferdigheter:
Du kan

 • lese og forstå ulike typer russiske sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • kunne uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om russisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg

Kompetanse:
Du kan

 • undervise i russisk i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om russisk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Karrieremuligheter

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i Russisk

Alle utdanninger innen