Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for reiselivet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv.

Les mer om bransjeprogrammet for reiselivet på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.

Denne listen lages ved hjelp av informasjon som utdanningstilbyderne selv legger inn om utdanningen. Utdanningene som rapporteres til Utdanning.no er merket med hvilken tilskuddsordning utdanningen tilhører. Denne utdanningslisten gir deg informasjon om alle utdanningene som er merket med samme tilskuddsordning.

  • Reiselivsbransjen (43523)