Fakta

Lærested:
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium

Informasjon oppdatert

5. juni 2023.

Om studiet

Markeds- og kundeorientering er en nøkkelfaktor for lønnsomhet i reiselivet, og i dette emnet får du en grunnleggende innføring i markedsføring for reiselivsbransjen.

I «Markedsføring for reiseliv» lærer du om hvordan markedsføringsfaget kan bidra til økt kundetilfredshet og lønnsomhet for bedrifter i reiselivsbransjen.

Sentrale tema i emnet er den overordnede markedsplanen, den ansattes betydning for tjenesteleveransen, vertskapsrollen, kundereisen og håndtering av gjesteanmeldelser og kundemisnøye.

Du lærer også å vurdere relevansen av ulike sosiale medier som verktøy i markedskommunikasjonen. I tillegg får du innsikt i rollen reiselivsbedrifter kan spille i lokalsamfunnet og om samarbeid med andre aktører på reisemålet.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter grunnleggende forståelse for markedsføringens rolle hos reiselivsbedrifter, og for hvordan tjenestekvalitet og kundetilfredshet kan bidra til virksomhetens lønnsomhet. I tillegg oppøves ferdigheter i å håndtere gjestehenvendelser, anmeldelser og tilbakemeldinger, samt vurdering av ulike former for digital markedsføring.