Bransjeprogram - utdanning for arbeidslivet

Bransjeprogrammet tilbyr gratis kurs og utdanning laget av arbeidslivet, for arbeidslivet.

Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Om tilbudene

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor utvalgte bransjer. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å tilby kurs og utdanningstilbud innen temaer som arbeidslivet har behov for. Du kan lese mer om bransjeprogrammet på kompetansenorge.no.

Det er mulig å kombinere utdanningen med tilnærmet full jobb. Vær obs på at noen av utdanningstilbudene kan ha litt undervisning i arbeidstid. Avklar med arbeidsgiver før du starter på et slikt tilbud.

Du kan delta selv om du er permittert eller arbeidsledig. 

Velg din bransje og se hva som er relevant for deg.

I 2022 startet det arbeid med to nye bransjeprogram: Bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen og bransjeprogram for jordbruks-, skogsbruk- og gartnernæringen. Tilbud for disse bransjene vil bli tilgjengelig så snart det er opprettet eller utviklet utdanningstilbud tilpasset disse bransjenes behov.

Om gratis teoretisk og fag-/svenneprøve for praksiskandidater

De som har deltatt på opplæring til fagbrev gjennom bransjeprogrammet skal få tilbud om gratis teoretisk eksamen og fag- og svenneprøve.

Opplæringstilbyderne bistår med refusjon til deltakere mot kvittering for betalt oppmeldingsavgift. Deltakerne må selv melde seg opp til fag- og svenneprøve ved eksamenskontoret i sitt fylke.

Dersom du har krav på dette, skal du ha fått informasjon fra din opplæringstilbyder om det. Tilbudet om å få refundert eksamensavgiften gjelder ut 2022. De som tar teoretisk prøve høsten 2022, kan få dekket fag- og svenneprøve dersom de er meldt opp innen 1. mars 2023.

Les om fag- og svenneprøven på Utdanningsdirektoratets sider: Slik tar du fagbrev som praksiskandidat 

Tilbydere kan lese mer om refusjonsordningen på kompetansenorge.no.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange studiepoeng kan jeg ta? 

Kurs som tilbys gjennom bransjeprogrammet kan være studiepoenggivende, men ikke alle er det. Det er ingen øvre grense for hvor mange studiepoeng du kan ta.

Hva skjer når jeg kommer tilbake til jobb?

De fleste kurs og utdanninger som tilbys i bransjeprogrammet er nettbaserte og fleksible. I de aller fleste tilfeller vil det gå fint å kombinere dem med jobb. 

Kan jeg få dagpenger og studere samtidig?

Du kan søke om å kombinere utdanning og dagpenger.

Reglene for å kombinere dagpenger med utdanning er ulike ut i fra hvilken utdanning du skal ta. 

Jeg er permittert, mister jeg støtte om jeg melder meg på?

Nei, du kan søke om å motta dagpenger mens du deltar i opplæringstilbud. 

Jeg er bare delvis permittert, kan jeg ta kursene?

Ja, ansatte, permitterte og arbeidsledige kan delta på kursene. Du kan også delta dersom du er delvis permittert.

Jeg er ikke permittert, kan kursene kombineres med jobb?

Ja, både ansatte, arbeidsledige og permitterte kan delta i kursene tilbudt gjennom bransjeprogram. Man bør avtale med arbeidsgiver dersom utdanningen foregår i arbeidstiden.

Hvordan melder jeg meg på?

Du melder deg på direkte til studietilbyder. Se oversikt over kurstilbud for ditt bransjeprogram. Der kan du finne lenke til påmeldingssiden hos studietilbyder.

Sist oppdatert: 28. mai 2024