Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. juni

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Våre moduler er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken, studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjens behov.
Alle modulene kan du ta selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.
Målet vårt er at du i fremtiden kan ta en sammensatt fagskolegrad.

I kurset Restaurantledelse får du kunnskap om restaurantdrift fra et ledelsesperspektiv. Kurset berører viktige fokusområder fra Riksavtalens og AML bestemmelser, bedriftskultur- og serviceledelse, til HR- og personalledelse, til konseptutvikling og merkevarebygging.

Innhold

  • Har kunnskap om hva det innebærer å drive en restaurant og hvilke økonomiske og konseptuelle utviklingsmuligheter bransjen har ved utøvelsen av profesjonell drift. 
  • Kan anvende verktøy til modellering og analyser av planlegging og drift av restauranter, herunder vaktlister, forbedringsprosesser, roller og funksjoner.