Fakta

Lærested:
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium

Informasjon oppdatert

5. juni 2023.

Om studiet

Ta kontroll over bedriftens digitale sikkerhet!

I «IT-sikkerhet for reiseliv» lærer du å sikre deg selv og bedriften mot digitale trusler.

Du blir kjent med de viktigste prinsippene for IT-sikkerhet og personvern. Du får kunnskap om trusler og trender, og lærer å bruke moderne verktøy for å sikre deg selv og virksomheten mot relevante trusler.

Emnet er lagt opp slik at du selv kan ta i bruk det du lærer til å sikre egen reiselivsbedrift. Du vil lære å kartlegge dagens situasjon, enten du bruker lokalt utstyr, tredjepartsleverandører eller systemer i skyen. Videre lærer du å redusere risiko, bli bedre forberedt på hendelser, og håndtere dem hvis de oppstår.

Du vil også bli introdusert for de sentrale prinsippene i personvernlovgivningen, og finne ut mer om hva dette betyr for bedriften din.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal du ha godt grunnlag for å forstå IT-sikkerhet og personvern. Du skal kjenne til de viktigste prinsippene for IT-sikkerhet og personvern, og kunne ta dem i bruk i egen reiselivsbedrift. Du skal kjenne til trusler, trender, rammeverk og planverk for operativ IT-sikkerhet, og kunne anvende moderne verktøy for å sikre bedriften mot relevante trusler.