Fakta

Lærested:
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium

Informasjon oppdatert

5. juni 2023.

Om studiet

Mye av det vi jobber med til daglig er i praksis prosjekter, eller kan organiseres som et prosjekt. Kunnskaper og ferdigheter innen prosjektstyring kan bidra til bedre gjennomføring i alt fra små prosjekter, til større og mer komplekse prosjekter.

I Prosjektstyring for reiseliv lærer du om hva prosjekter er, og hvordan du kan anvende verktøy og metoder til å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter.

Du får kunnskap om arbeidsform, typer/prosjektmodeller, roller og ansvar i prosjekt, faser i gjennomføringer, planlegging og styring, risiko-, usikkerhet- interessenthåndtering.

Læringsutbytte

Emnet gir deg kunnskap og innsikt i prosjektledelse som arbeidsform.
Du lærer om ulike prosjekttyper og måten man organiserer, gjennomfører og leder prosjekter. I tillegg skal du få kjennskap til innkjøp og kontrakter i prosjekter.

Etter gjennomført emne skal du kunne anvende teorien som inngår i pensum til å planlegge prosjekter, og du skal kunne bruke grunnleggende metoder og verktøy for å planlegge, styre og lede prosjekter, tillegg til at du skal kunne gjennomføre usikkerhets- og interessentanalyser. Videre skal du kunne utarbeide mandat, fremdriftsplan, milepælsplan samt avslutte prosjekter.

Du skal også oppnå generell forståelse for hvordan prosjekt kan bidra til å fremme måloppnåelse, samt hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen og kompleksiteten i prosjektarbeid.