Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. januar

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Dette kurset gir deg med minst fem års relevant erfaring muligheten til å få ekstra hjelp på vei mot fagbrev i kokkfaget. For å ta fagprøve som praksiskandidat må du først ta en teorieksamen.

Når du har bestått teoriprøven kan du melde deg opp til fagprøve.

I ukentlige digitale økter går vi gjennom de emnene som ligger til grunn for teoriprøven. Vi vil også trene på noen av de teoriprøvene som har vært gitt tidligere år.

Opptakskrav er 5 års relevant erfaring. Dette samsvarer med kravet om praksis for å bli oppmeldt til fagprøve. Kandidater som når kravet om praksis i løpet av kursperioden kan få opptak.

Undervisningsopplegg

Kurset tilbys nettbasert med samlinger.

Opptakskrav

5 års relevant erfaring. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her.