Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Kurset for praksiskandidater gir deg med lang erfaring muligheten til å ta fagbrev i kokkefaget. For å ta fagprøve som praksiskandidat må du først ta en teorieksamen. Når du har bestått teoriprøven kan du melde deg opp til fagprøve. Vi hjelper deg på veien!

 

Informasjon og innhold

For å ta fagprøve som praksiskandidat må du først ta en teorieksamen. Våren 2022 er denne eksamen planlagt den 01.juni. Kandidater må melde seg opp til slik prøve innen den 1.februar. For høstsemesteret er fristen 15.september. Når du har bestått teoriprøven kan du melde deg opp til fagprøve. Vi vil tilpasse samlingen med praktisk trening slik at denne er relativt rett opp mot fagprøve.

Vi vil tilpasse samlingen med praktisk trening slik at denne gjennomføres så tett som mulig opp til fagprøve. I ukentlige digitale økter går vi grundig gjennom de emnene som ligger til grunn for teoriprøven. Vi vil også trene på noen av de prøvene som har vært gitt tidligere år.

Undervisningsopplegg

Kurset tilbys nettbasert med samlinger.

Opptakskrav

5 års relevant erfaring. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her.