Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen fokuserer på bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Musikkterapifeltet er et tverrfaglig felt og inneholder fagområder som psykologi, pedagogikk, musikkvitenskap og helsefag.

For å bli musikkterapeut må du ha studert fem år. Du kan enten ta en femårig integrert master i musikkterapi, eller bygge på med en mastergrad i musikkterapi etter at du har tatt bachelorgraden din. 

Opptakskrav

Varierer. Noen utdanninger har spesielle krav. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Varierer. Noen utdanninger har spesielle krav. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 715136 - Master, musikkterapi, femårig
 • 715131 - Master, musikkterapi, toårig
 • 715109 - Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi
 • 725101 - Musikkterapi, toårig, videreutdanning
 • 615115 - Bachelor, musikk, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 715136 - Master, musikkterapi, femårig
 • 715131 - Master, musikkterapi, toårig
 • 715109 - Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi
 • 725101 - Musikkterapi, toårig, videreutdanning
 • 615115 - Bachelor, musikk, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, musikkterapi, femårig (715136)
 • Master, musikkterapi, toårig (715131)
 • Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi (715109)
 • Musikkterapi, toårig, videreutdanning (725101)
 • Bachelor, musikk, treårig (615115)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.