Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

255525

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Nytt studium i musikk, menighet og ledelse høsten 2021

Studiet er for deg som ønsker å kombinere utøvende musikk med teologi og ledelsesfag. Studiet vil gi deg mulighet til å utvikle egne musikalske ferdigheter, til samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. Våre lærere har selv utøvende erfaring.

Hvordan sette sammen innholdet i gudstjenester og møter slik at forkynnelse og musikk utfyller hverandre? Hvordan bli en god leder? Hvordan henger tekst og musikk sammen, og hva er teologien i ulike lovsanger? Disse spørsmålene vil du kunne utforske sammen med kompetente lærere som har teologisk kompetanse, menighetserfaring og ledelseserfaring.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kristen tro og teologisk refleksjon.
 • Har bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for kristen tro og praktisk teologi samt musikkens egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagfeltene musikk og teologi.
 • Kan beskrive ulike utfordringer ved det å lede, koordinere og inspirere i en menighetskontekst.
 • Har bred kunnskap om metoder for effektiv og målrettet innstudering av musikk med grunnleggende forståelse av ulike former og formkonsepter innen populærmusikalske sjangre.
 • Har bred kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende teologisk og musikalsk kunnskap på både praktiske og teoretiske problemstillinger i spørsmål knyttet til menighetsliv.
 • Kan benytte teologisk og pastoral innsikt i strategisk menighetsarbeid og treffe begrunnede valg.
 • Kan reflektere over eget arbeid og egen tjeneste og har evne til å justere dette under veiledning.
 • Kan tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument.
 • Kan tilegne seg ferdigheter innen arrangering og produksjon av musikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon.
 • Kan anvende ulike innstuderingsmetoder og sjangertrekk, og videreformidle disse til medmusikanter på en ryddig, konstruktiv og effektiv måte.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan formidle kristen tro og livssyn i kirke, skole og samfunn.
 • Kan vise toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulike livssyn livstolkning og er bevisst på den lederrolle som kunnskap og utdanning gir.
 • Kan anvende faglig kunnskap med tanke på å utøve godt lederskap og god praksis og kan fremme innovasjon.
 • Kan reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng.
 • Kan utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper.