Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MUNTNU
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 194437

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bachelorprogrammet i musikkvitenskapen er en spennende kombinasjon av praktiske og teoretiske emner rettet mot de som interesserer seg for musikk som kunst og kulturfenomen. Hvorfor er musikk slik den er? På hvilken måte er musikk viktig for samfunnet? Hvordan formidler vi kunnskap om musikken, og dens kraft?

Studiet inkluderer emner om musikkhistorie, etnomusikologi, musikkterapi, gehørtrening, musikkanalyse, improvisasjon, arrangering, komposisjon, musikkteknologi, og individuell undervisning i ditt hovedinstrument. I tillegg tilbys det en rekke spennende fordypningsemner, f.eks. kvinner i musikkhistorie, musikk og sosialrettferdighet, filmmusikk, musikk og klimakrisen, musikk i 70-tallets New York, og musikk i hverdagslivet. Graden avsluttes med en bacheloroppgave der studenter kan fordype seg på et tema, også med mulighet til å gjennomføre et praksisopphold på en musikkinstitusjon.

Fagstaben har mye internasjonal erfaring innen forskning og musikkbransjen, og utmerket kompetanse i flere ulike tverrfaglige områder, f.eks. jazzstudier, komposisjon, musikkpsykologi, samisk musikk, opera, populærmusikk, utøving, barokkmusikk, islandsk musikk, musikk og medier, arrangering, community music (fellesskapsmusikk), og feministiske, postkoloniale og skeive perspektiver.

Programmet er populært med et hyggelig læringsmiljø og en linjeforening som arrangerer mange aktiviteter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkvitenskap