Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å kunne tolke, fremføre og formidle musikk på et profesjonelt nivå? Ønsker du å kunne møte de krav som stilles til morgendagens musikkarbeidere? Bachelorstudiet i utøvende musikk - klassisk legger til rette for at du skal kunne utvikle deg som musiker i et sammensveiset miljø bestående av kreative medstudenter og lærere i godt utstyrte og flotte lokaler, bygd spesielt for akustikk og musikk.

Studieprogrammet kan følges med to ulike spesialiseringer:

  • Spesialiseringen klassisk hovedinstrument gir deg muligheten til å videreutvikle dine instrumentale ferdigheter og din personlige kunstneriske uttrykksevne. Gjennom individuell undervisning, samspill, forelesninger og mesterklasser får du en solid plattform til å utvikle deg både som solist og utøver i et ensemble.
  • Spesialiseringen to hovedområder henvender seg til deg som har interesse for å jobbe innenfor ulike sjangere og stilarter, som behersker mer enn ett instrument, og som vil videreutvikle ferdigheter innenfor flere utøvende eller skapende disipliner.

Kompetanse som styrker anvendeligheten overfor framtidig yrkessituasjon har sterkt fokus ved begge spesialiseringene: Viktige forutsetninger for framtidas musikkarbeider er å kunne tilrettelegge for gode musikkopplevelser; utvikle sin egen nisje; nå fram til ulike mål- og publikumsgrupper; utvikle, igangsette og lede egne prosjekter; bidra innenfor ulike kunstneriske konsepter; undervise instrumentalt - enkeltvis og i gruppe; lede ensembler innen det frivillige musikklivet og i kulturskole, og ha god oversikt over mekanismene i kunst- og kulturlivet.

Hva lærer du?

  • Du utvikler dine ferdigheter som musiker og instrumentalist, og får en faglig plattform for videre kunstnerisk utvikling
  • Du lærer å formidle og uttrykke deg på ett eller flere instrumenter, både som solist og i samspill med andre
  • Du lærer å beherske, innstudere, fremføre og formidle et repertoar som er relevant for ditt instrument eller dine hovedområder
  • Du får erfaring med og kunnskap om musikkens historie, tradisjoner og estetikk
  • Du lærer å arrangere/komponere for ulike besetninger
  • Du tilegner deg kunnskap, innsikt og ferdigheter innen musikkteknologi, entreprenørskap, formidling, instrumentalmetodikk, ensembleledelse og andre relevante områder
  • Du lærer å bruke forskningsbaserte metoder til å utvikle egne prosjekter

Fullført studium gir deg graden bachelor i utøvende musikk - klassisk studieretning, og gir et grunnlag for at du selv kan arbeide videre mot ulike typer spesialiseringer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (finner sted i uke 10). Informasjon om musikkopptaket.

Anbefalte forkunnskaper:

Det kreves meget gode ferdigheter i hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter på piano. Det forutsettes godt gehør og kunnskaper i relevant musikkteori samt at man er allment musikalsk orientert.

Anbefalte forkunnskaper med to hovedinstrument:

Det kreves gode utøvende ferdigheter, og at man behersker minst to instrumenter.* Det forutsettes godt gehør og kunnskaper i relevant musikkteori. Søkeren må ha skapende evner og interesse for musikalsk formidling og arbeid med ulike målgrupper.

(*Sang regnes også som et instrument)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk