Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vi utdanner musikere på et høyt nivå, og legger til rette for at du som student skal utvikle deg innenfor alle områder som musiker. Hos oss får du jobbet med ditt eget kunstneriske uttrykk, samtidig som robusthet i forhold til det håndverksmessige har stort fokus. Du skal få kunnskap og ferdigheter til å håndtere ulike utfordringer i framtidens arbeidsmarked. Studiet gir deg en fagsammensetning hvor blant annet utøving, skapende arbeid, sound & egenart, komposisjon & låtskriving, studioarbeid & produksjon, musikkteknologi, bandutvikling og bransjekunnskap står sentralt.

Vi er Norges største fagmiljø innenfor rytmisk musikk og vi tilbyr blant annet to topp utstyrte lydstudio, eget 3D lydsystem, flotte konsertlokaler og godt utstyrte øvingsrom. Vi tilbyr utdanning i et godt og sammensveiset miljø med kreative medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre i karrieren. Det er et godt samspill i regionen, hvor vi blant annet samarbeider med Kilden, UKM, Sørf, Kristiansand Jazzvesen, Punkt-festivalen og Palmesus. Instituttet er kjent for et godt læringsmiljø og kandidatene er etterspurt på arbeidsmarkedet.

Studieprogrammet har to spesialiseringer:

 • Utøvende rytmisk - På Utøvende rytmisk står ditt personlige uttrykk og din musikalske identitet i sentrum gjennom videreutvikling av dine kunstneriske- og tekniske ferdigheter. Du utvikler deg i samspill med andre og solistisk gjennom tett oppfølging på hovedinstrument og i ulik ensemblejobbing. I tillegg til valgt hovedinstrument tilbys studenter på spesialiseringen utøvende rytmisk, et «instrument II» store deler av studiet.
 • Låtskriver & Artist - På spesialiseringen Låtskriver & artist arbeides det med ulike metoder innenfor låt- og tekstskriving som gir deg verktøyene og grunnlaget til å skape og videreutvikle din egen musikalske identitet. Som artist står utvikling av egenart og formidling i sentrum. Hovedområdet inneholder undervisning og tett oppfølging i de kreative delene av sangskrivingsfaget, samt oppfølging på vokal og støtteinstrumenter.

Institutt for Rytmisk Musikk ble i 2022 tildelt statusen Senter for fremragende utdanning. Dette er et femårig prosjekt med en mengde studentaktiviteter, og et sterkt fokus på kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning . Se nettsiden for mer informasjon om prosjektet og aktivitetene som er tilknyttet CreaTeME.

Hva lærer du?

 • Du utvikler dine ferdigheter som musiker under individuell veiledning.
 • Du lærer å formidle og uttrykke deg på ditt hovedinstrument, både som solist og i samspill med andre musikere.
 • Du lærer å beherske det å innstudere, fremføre og formidle et repertoar som er relevant for ditt instrument.
 • Du lærer å samarbeide kreativt med artister, låtskrivere, musikere og komponister i forskjellige musikalske situasjoner.
 • Du opparbeider kunnskap om arrangering, komponering, musikkteknologi, entreprenørskap og andre yrkesrelevante fagområder.
 • Du lærer å arbeide selvstendig med musikk komponert og arrangert for ulike ensembler.
 • Du får en faglig plattform til å utvikle deg kunstnerisk og uttrykksmessig.
 • Du bygger din egen musikerkarriere gjennom faglige valgmuligheter og entreprenørskapskurs i utdanningen.
 • Du utvikler solid håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse i forhold til musikkproduksjon.
 • Du kjenner til grunnleggende teori og begreper innenfor fagfeltet
 • Du får oversikt over den rytmiske musikkens historie, tradisjoner og egenart.
 • Fullført studium gir deg graden bachelor i utøvende musikk - rytmisk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (finner sted i uke 10). Informasjon om musikkopptake finnes på studiets nettsider.

Anbefalte forkunnskaper:

Det kreves meget gode ferdigheter i hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter på piano. Det forutsettes godt gehør og kunnskaper i relevant musikkteori samt at man er allment musikalsk orientert.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk