Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MUSIT
Poenggrenser 2023:
  • 46.40 (primær)
  • 51.40 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 194476

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bachelorprogrammet i musikkteknologi gir grunnlag for kreativ og selvstendig bruk av teknologi i musikk. Dette baseres på praktiske øvelser og teoretisk opplæring i musikkteknologi som instrument, musikalsk verktøy og analyseredskap. Musikkteknologi dominerer moderne produksjon og distribusjon av musikk. Dersom du lytter til innspilt musikk, går på konsert eller ser på tv, er lyden du hører på en eller annen måte bearbeidet og formidlet ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler og instrumenter. Bachelorprogrammet omfatter utvikling av teknologi og metoder knyttet til det å skape musikk, og til metodikk, utøvelse, opplevelse, analyse og syntese av musikk. Programmet vil stimulere til kreativitet og legge til rette for en reflektert og kritisk holdning til bruk av musikkteknologi samt gi innsikt i musikkteknologiens historie og egenart.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkteknologi