Nøkkelinformasjon

Utdanningen fokuserer på bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Musikkterapifeltet er et tverrfaglig felt og inneholder fagområder som psykologi, pedagogikk, musikkvitenskap og helsefag.

For å bli musikkterapeut må du ha studert fem år. Du kan enten ta en femårig integrert master i musikkterapi, eller bygge på med en mastergrad i musikkterapi etter at du har tatt bachelorgraden din. 

Utdanninger

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Lydteknikk og musikkproduksjon påbygg Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor i låtskriving og produksjon Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor i Music Business and Production Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS
Bachelor i musikk og helse Bachelor og høgskolekandidat Ansgar Høyskole GENS Alle Alle
Bachelor i musikk og musikkproduksjon Bachelor og høgskolekandidat Ansgar Høyskole GENS Alle Alle
Bachelor i musikkskaping - låtskriving, produksjon, live Bachelor og høgskolekandidat NLA Høgskolen
Bachelorprogram i musikkvitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 34.30 40.90
Det frie kandidatstudiet Bachelor og høgskolekandidat Norges musikkhøgskole
Elektronisk musikk, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Integrert masterprogram i musikkterapi Master og høyere Universitetet i Bergen MUSUIB Alle Alle
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master og høyere Norges musikkhøgskole
Musikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Musikk, Menighet og Ledelse Bachelor og høgskolekandidat Ansgar Høyskole GENS Alle Alle
Musikkteknologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MUSIT 46.40 51.40
Musikkvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo MUSUIO Alle Alle
Musikkvitenskap - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MUNTNU Alle Alle
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, musikkterapi, femårig (715136)
  • Master, musikkterapi, toårig (715131)
  • Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi (715109)
  • Musikkterapi, toårig, videreutdanning (725101)
  • Bachelor, musikk, treårig (615115)

Relevante yrker