Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAS0004

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

20723-5

Om studiet

Vil du bli fagskoleingeniør i maskinteknikk? Studieretningen maskinteknikk utdanner fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov.

Studieretningen gir deg dypere opplæring innen: 

  • maskinteknikk, konstruksjonsverktøy- og teknikker, produksjonsteknikker, utstyr, prosesser og beregningsmodeller som brukes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien.
  • du får kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfeltene innenfor denne industrien.   
  • du får kunnskap om vedlikeholdsstrategier, økonomistyring, organisasjon og ledelse, prosjekt- og kvalitetsstyring, og generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt. 
  • du får nødvendig kunnskap og kompetanse til å vurdere om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt, vurdere eget arbeid og vurdere muligheter for utvikling i henhold til gjeldende normer, standarder, lover og forskrifter. 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet TIP (Teknikk og Industriell Produksjon). 
  • realkompetanse
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gjør deg i stand til å planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter. Du kan gjøre rede for valg av løsninger, produksjonsprosesser, komponenter og konstruksjonsverktøy som benyttes i maskinteknikkfaget. Du kan også gjøre rede for vedlikeholds strategi, og metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt. Etter studiet kan du kartlegge en situasjon, identifisere faglige problemstillinger, og identifisere behov for iverksetting av tiltak.  

 

Studiet kvalifiserer deg til stillinger både i det offentlig og det private som; prosjektingeniør/prosjektleder, rådgivende ingeniør, salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer, faglærer i videregående skole og fagskole, driftsleder/ anleggsleder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder og inspektør. 

Alle utdanninger innen