Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Stjørdal

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Stjørdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

F-TEK-MAS0009

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-9

Stjørdal

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAS0009

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

1660-8

Om studiet

Studiet gjennomføres ved Thyf Stjørdal som deltidsstudiet. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Utdanningen i maskinteknikk gir deg opplæring i maskintekniske innretninger som har som sitt grunnleggende utgangspunkt å få naturkreftene til å utføre arbeid for mennesket.

Fordypningen gir deg kompetanse innen materialomformingens og energiprosessenes bruk i samfunnet som biler, båter, fly, masseproduksjon av konsum- og investeringsvarer, nye energiløsninger, komposittmateriale osv.

Utdanningen kvalifiserer til leder i produksjonsplanlegging, produktutvikling, vedlikehold eller kvalitetssikring.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen