Nøkkelinformasjon

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Logistikk, planlegging og ledelse er viktige deler av studiet.

Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter.

Se også utdanninger innen logistikk på universitets- og høyskolenivå.

Utdanninger

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk Fagskolestudium NKI Nettstudier

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig (581907)
 • Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig (581906)
 • Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig (581904)
 • Fagskoleutdanning, logistikk, toårig (581903)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og transport (581901)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator (581902)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig (581905)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Samferdsel, andre (5819)
 • Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (581999)

Relevante yrker