Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2023:
  • 46.30 (primær)
  • 49.40 (ordinær)
Studieplasser: 52
Søknadskode (SO): 203566

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen, videregående skole eller i idretten? Denne lærerutdanningen gir deg mulighet til å undervise i faget du brenner for, i en meningsfull jobb, med god startlønn.

Hvorfor studere lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag?

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg mulighet til å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for. I tillegg til kroppsøving og idrettsfag kan du velge ett eller to skolefag til. 

Som lærer får du en fleksibel jobb hvor du kan være kreativ og få brukt dine evner. Det er en sosial og variert jobb med utfordrende og spennende oppgaver, der ingen dager er like. Du blir lektor med god startlønn, og utdannet innen et yrke som det er stort behov for.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil utvikle kunnskap om hele mennesket med fokus på hvordan vi lærer i bevegelse. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av kroppsøving og idrettsfag.

I masterutdanningen får du to eller tre skolefag. Altså fag du kan undervise i. Tredje året skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som også tilbys i grunnskolelærerutdanningen.

Ønsker du å fordype deg i treningslære og idrettsvitenskaplige emner, kan du ta 60 studiepoeng treningslære i steden for et annet skolefag. Det valgfrie skolefaget kan du også ta ved andre høgskoler eller universitet i Norge eller utlandet.

Praksis

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene. I 1.-3.studieår skal du ha minst 90 dager praksis. I 4.-5.studieår skal studenten ha minst 40 dager praksis.

Minst 100 dager skal være i grunnopplæringen, både barnetrinn, ungdomstrinn og i vidaregående opplæring. Inntil 30 dager kan legges til andre relevante praksisarenaer. All praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Mer informasjon om praksis finner du pånettsiden for praksis.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få slettet store deler av studielånet ditt. Les mer om ordningen her

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter endt utdanning får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker. Ved å velge studieretning kroppsøving og idrettsfag kan du bli faglærer i kroppsøving og idrettsfag og undervise i:

  • kroppsøving på alle trinn i grunnskolen
  • kroppsøving og idrettsfag i videregående opplæring (også breddeidretts- og toppidrettslinjer)
  • på folkehøgskole
  • i idretten.