Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 215566

Informasjon oppdatert

27. mars 2023.

Om studiet

Vil du undervise i kroppsøving i grunnskolen, videregående skole eller idrettsfag? Bidra til barn og unges læring gjennom bevegelse.

Gjennom studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i ulike fag, med særlig vekt på kroppsøving og idrettsfag. Du lærer å samarbeid med kollegaer, foreldre og elever med tanke på å støtte elever i læring og dannelse.

Med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskulturer og forskningsbasert kunnskap, skal du lære å bidra til nytenkning og utvikling i kroppsøving og idrettsfag. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her