Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med å formidle de praktiske og estetiske fagene i skolen eller kulturskolen? Bli musikklærer? Ved å velge denne lærerutdanningen blir du lektor og kan undervise i fagene du brenner for. Du får en sikker jobb med god startlønn.

Studiet har ikke opptak i 2024. Ønsker du å kombinere musikk og lærerutdanning, kan du studere lærer og ha musikk som valgfag ved campus Bergen. Les mer her:

Hvorfor studere lærerutdanning i musikk 1-13?

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag gir deg mulighet til å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for. Som musikklærer får du en fleksibel jobb hvor du kan være kreativ og få brukt dine evner. Det er en sosial og variert jobb med utfordrende og spennende oppgaver der ingen dager er like. Du blir lektor med god startlønn og som det er stort behov for i fremtiden.

Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i musikk for trinn 1-13. Gode undervisnings-og øvingsfasiliteter ved campus Stord danner en unik ramme for utdanningen.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil i tillegg utvikle kunnskap om kreative og estetiske læreprosesser. Du får tett oppfølging fra lærere med lang erfaring som utøvende musikere og tett tilknyting til undervisningsfeltet. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av musikk som fag.

Masterutdanningen er to eller tre-faglig. I tredje studieår skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som grunnskolelærerutdanningene 1.-7 og 5.-10 tilbyr ved Høgskulen på Vestlandet. Ønsker du å fordype deg i studioproduksjon, ensemblevirksomhet, utøvende virksomhet og frivillig musikkliv, tilbyr Høgskulen på Vestlandet 60 studiepoeng i musikk fordypning som kan velges i steden for et annet skolefag.

Praksis

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene.

I 1.-3.studieår skal du ha ha minst 90 dager praksis der minst 70 dager skal være i grunnopplæringen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregåande opplæring. Praksis i kulturskolen kan erstatte deler av praksis i grunnopplæringen.

I 4.-5.studieår skal du ha minst 40 dager praksis, der minst 30 dager skal være i grunnopplæringen og minst halvparten av dagene skal være prosjektbasert. Praksis i kulturskole kan erstatte deler av praksis i grunnopplæringen. 10 dager kan være i eller utenom grunnopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert. Mer informasjon om praksis finner du på nettsiden for praksis.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, og et gjennomsnitt på minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 3 i matematikk (224 timer).

Søkere vil bli bedt om å dokumentere kunnskaper og ferdigheter i musikk. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut etter 15. april. Jfr. Forskrift om opptak til høgare utdanning, § 4-7 (5).

Tekst om Opptaksprøve til LUPE Musikk - Vår 2023.pdf

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter endt utdanning får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker. 

Ved å velge studieretning musikk kan du bli musikklærer og undervise i musikk på alle trinn i grunnskolen, kulturskolen, folkehøgskole og med musikk som program-/linjefag i videregåande opplæring. Det vil også gi deg mulighet for arbeid i frivillig musikkliv og som utøver.

Utveksling