Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn
Horten

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Porsgrunn

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0007

Studiested

Porsgrunn

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-25

Horten

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0007

Studiested

Horten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-14

Horten, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0007

Studiested

Horten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-33

Om studiet

Alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt. De kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner som en del av forløpet. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Høyere yrkesfaglig utdanning i palliativ omsorg gir kunnskap om hvordan helsepersonell og ulike faginstanser kan bistå alvorlige og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende.

Gjennom utdanningen utvikler studentene både sin personlige og faglige kompetanse. De lærer å identifisere behov for og å ivareta palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag realkompetansevurdering, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring og realkompetanse tilsvarende Vg3- nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Relevant arbeidserfaring kan være arbeid fra hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsboliger, sykehus e.l. Søknad om realkompetansevurdering sendes til Fagskolen Vestfold og Telemark som foretar vurderingen og fatter vedtak i saken.