Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0005

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-10

Om studiet

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng.

På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag) mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

Videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse
 • høy yrkesetisk forståelse

Undervisningsopplegg

Nettbasert:
Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er også kvalifisert. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Tilleggsinformasjon

Det er mulig å følge samlingen lokalt i klasserom, live via nett eller se opptak av samling.

Attester

Medisinattest, Politiattest