Fakta

Sted:
Campus Bø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 222613

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

13. februar 2023.

Om studiet

Historiestudiet gir deg en forståelse av nåtiden, ved at du ser den i lys av fortiden. Gjennom studiet lærer du å ta for deg og tolke store mengder informasjon, slik at du er i stand til å presentere hovedinnholdet klart og redelig.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen