Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetj., Fredrikstad, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-69

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetj., Indre Østfold, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Indre Østfold

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-79

Om studiet

Helse- og omsorgstjenesten har behov for oppdatert kompetanse. Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng.

  • Observasjon og vurderingskompetanse
  • Kronisk sykdom
  • Demens
  • Smittevern og hygiene
  • Hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Hvis du skal avlegge fagbrev etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Generell studiekompetanse og autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Karrieremuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat