Sist oppdatert 20. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du får kunnskap om naturen som en arena for å fremme god helse og mestring, i tillegg til trygg og fornuftig ferdsel i naturen.

Et studie i friluftsliv lærer deg å ferdes i naturen på en trygg og sikker måte, alene eller sammen med andre. Du lærer å ta hensyn til sårbare naturresurser og du får kunnskap om hvordan naturressursene kan utnyttes på en bærekraftig måte.

Se også studier innen idrett

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 668907 - Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig
 • 668902 - Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå
 • 668906 - Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig
 • 768104 - Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv
 • 668903 - Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 668907 - Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig
 • 668902 - Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå
 • 668906 - Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig
 • 768104 - Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv
 • 668903 - Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig (668907)
 • Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå (668902)
 • Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig (668906)
 • Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv (768104)
 • Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, toårig (668903)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.