Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204596

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Dette studiet tilbyr spennende turopplevelser og gode muligheter til å utvikle egenferdigheter innen bredt utvalg av friluftslivsaktiviteter. I studiet lærer du også om friluftsliv som kulturfenomen, og hvordan du kan formidle friluftsliv slik at barn, unge og voksne skal få trygge og gode turopplevelser i naturen, året rundt.

Friluftsliv årsstudium skal gi studentene grundig innføring i faget friluftsliv. Formålet med studiet er å øke studentenes forståelse om friluftsliv som kulturell fenomen og videreformidle friluftslivets verdier og tradisjoner. Studiet gir også grunnlag for å veilede og undervise ulike målgrupper i friluftsliv i ulike årstider.

Studiet gjennomføres både i Levanger, med medfølgende lokale tilpasninger. Emnebeskrivelsene, læringsutbytte og vurderingsformene er felles på begge studiestedene.

Studiet har som mål å bidra til personlig utvikling, i møte med andre mennesker, i nære relasjoner og i møte med levende natur til årstidenes vekslinger. Gjennom ferdsel og opphold i naturen vil studentene kunne videreutvikle et personlig forhold til ulike sider ved naturmøter.

Personlig utvikling skal gi større handlingskompetanse og sikrere lederskap i friluftsliv.

Studiet består av følgende emner:

Høstsemester:

  • FRI1001 Friluftsliv og samfunn, 10 stp
  • FRI1002 Friluftslivslære 1, 20 stp

Vårsemester:

  • FRI1003 Friluftslivslære 2, 20 stp
  • FRI1004 Friluftslivspedagogikk, 10 stp

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Det legges vekt på praktisk opplæring i de ulike naturmiljøer. Studiet er tverrfaglig og er relevant for arbeid med friluftsliv i ulike skoleslag og virksomheter som innbefatter friluftsliv. Nærmere beskrivelse av innholdet, arbeidskrav, fullstendig litteraturliste mm finnes i emneplaner som blir utdelt i løpet av studiet.

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer hvor den enkelte student får mulighet til å velge noen fordypningstemaer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Videre studier

Studiet i Friluftsliv kan tas som selvstendig studium eller inngå i bachelorstudium. Du kan bruke studiet i en selvvalgt bachelorgrad i friluftsliv, som kvalifiserer for opptak på Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger.

Studiet kan tas som selvstendig årsenhet inngå i en fagbachelorvidereutdanning. 30 studiepoeng kan innpasses i grunnskolelærerutdanningene. Kombinert med fagdidaktikk (PPU) kvalifiserer studiet til arbeid i med friluftsliv i skoleverket.

Karrieremuligheter

Du kan bruke studiet i en selvvalgt bachelorgrad i friluftsliv, som kvalifiserer for opptak på Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, ved Nord universitet, Levanger. Studiet kan tas som selvstendig årsenhet inngå i en fagbachelorvidereutdanning. 30 studiepoeng kan innpasses i grunnskolelærerutdanningene.

Du får et praktisk og teoretisk grunnlag for å arbeide i barnehage, grunnskole, vidaregående skole, leirskole og folkehøgskole, innen forebyggende helsearbeid og rehabilitering, innen friluftslivsorganisasjoner, innen reiseliv og turisme og innen natur- og friluftslivsforvaltning.

Utveksling

Les mer om muligheter for utveksling her.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen