Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Mangler du generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk? Har du yrkesutdanning eller praksis og ønsker å bli ingeniør? Nå har du mulighet til å kvalifisere deg for en ingeniørutdanning på ett år!

Fullt forkurs inneholder fagene Norsk, Engelsk, Matematikk, Fysikk, Teknologi og samfunn. Med generell studiekompetanse kan du få fritak i norsk, engelsk, teknologi og samfunn.

Forkurset er arbeidskrevende, men deg gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved en av landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger.

Søkere med forkurs uten fritak i noen fag har fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote på alle 3-årige ingeniørutdanninger (unntatt bioingeniør).

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert de som fullfører alle fagene. Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årige sivilingeniørutdanning. Opptak til bachelor i ingeniørfag baserer på resultat fra fullført forkurs.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Alle utdanninger innen