Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studiepoeng:
0

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

30. mai 2022.

Om studiet

Forkurset er ettårig, og gir den nødvendige kompetanse for opptak til ingeniørutdanning. Forkurset er beregnet på dem som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole, eller som ikke har de nødvendige eksamener i realfagene matematikk og fysikk.

Eksamen fra ettårig forkurs kvalifiserer for opptak til ingeniørutdanninger i Norge. Det er beregnet på søkere som for eksempel mangler generell studiekompetanse eller enkelte emner fra videregående utdanning for å søke opptak til ingeniørutdanning. Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

Emnene det undervises i på forkurset er norsk (eventuelt norsk som andrespråk), matematikk, fysikk og teknologi & samfunn - totalt 34 (eventuelt 36) timer per uke. Dersom du allerede har eksamen fra et eller flere av disse fagene, er det mulig å søke om fritak etter opptak til forkurset.

Videre ingeniørstudier - forkurskvoten

Bestått eksamen fra forkurs med omfang på minst 90 prosent kvalifiserer til opptak til ingeniørutdanningene i egen kvote, forkurskvoten. Minst 20 prosent av studieplassene ved alle ingeniørlinjer i norsk ingeniørutdanning reserveres for kandidater fra forkurs, og det tas inn til disse plassene etter poengberegning basert på resultater fra bestått fullt forkurs. Selv om du ikke skulle ha poeng nok til komme inn innenfor disse kvotene, kan du konkurrere om studieplass utenom kvoten på linje med andre søkere.

For deg som har generell studiekompetanse, kan tre-terminsordning til ingeniørutdanning være et alternativ til forkurset.

Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 og VG2 (GK og VK1).

Eller:

Generell studiekompetanse.

Eller:

Grunnskole og minst fem års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).