Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Studiets oppbygging

Forkurs for ingeniører- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering.

Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset, men det er også en kjent sak at det er en sammenheng mellom trivsel og faglig prestasjon. Som forkursstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud, og være en del av vårt studentmiljø.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: fullført og bestått minimum 2 år på yrkesfaglig videregående utdanning uten påbygg til generell studiekompetanse, alternativt praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studiet består av fem emner, som alle strekker seg over både høst- og vårsemestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, det vil si 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver osv.

Følgende fag inngår:

Matematikk med et omfang på 37,5 % av et helt år

Fysikk med et omfang på 22,5 % av et helt år

Norsk med et omfang på 20 % av et helt år

Engelsk med et omfang på 10 % av et helt år

Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

For realfagskurset utgår de tre siste fagene.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 8 timer undervisning hver gang. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

- Arbeids- og undervisningsformer

- Pensumlitteratur

- Evalueringsformer

- Vurderingsformer

Videre studier

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Karrieremuligheter

Forkurset er særlig for søkere som har yrkesutdanning og/eller praksis, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen