Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Studiets oppbygging

Forkurs for ingeniører- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering.

Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset, men det er også en kjent sak at det er en sammenheng mellom trivsel og faglig prestasjon.

Som forkursstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud, og være en del av vårt studiemiljø.

Det er fire obligatoriske samlinger i løpet av kurset. Disse legges til fredag/lørdag og studenten kan selv velge hvilken han eller hun ønsker å møte på. Oppmøte vil bli fortløpende vurdert ut fra gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

Eksamen

Fullt forkurs inneholder fagene: Matematikk, Fysikk, Norsk og Teknologi og samfunn. Eksamen er nasjonalgitt.

Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS dersom smittevernregler tillater fysisk oppmøte. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må du dekke selv. Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må du selv betale.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfagutdanning.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs helårig eller realfagskurs halvårig.

Opptakskrav

Opptakskrav: bestått og fullført yrkesfaglig videregående utdanning, uten påbygg til generell studiekompetanse, eller praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Studiet består av fire emner, som alle strekker seg over både høst- og vår-semestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 8 timer undervisning hver gang. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Videre studier

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Karrieremuligheter

Fullt forkurs kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen