Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da er forkurs for ingeniører løsningen for deg.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig bachelor i ingeniørfag og 5-årig master i ingeniørfag.

En forutsetning for å lykkes med dette kurset er at du er motivert til å jobbe jevnt med fagene gjennom semesteret. Dette gir deg også et godt grunnlag til videre studier.

Ved UiS har vi et aktivt og engasjert studentmiljø som du blir en del av.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs halvårig eller realfagskurs helårig.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: fullført og bestått minimum 2 år på yrkesfaglig videregående utdanning uten påbygg til generell studiekompetanse, alternativt praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Karrieremuligheter

Forkurset er særlig for søkere som har yrkesutdanning og/eller praksis, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning

Alle utdanninger innen