Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Forkurs

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

30. mai 2022.

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.

Opptakskrav

Opptakskrav: bestått og fullført yrkesfaglig videregående utdanning, uten påbygg til generell studiekompetanse, eller praksisfagbrev, eller realkompetanse.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Studiet består av fem emner, som alle strekker seg over både høst- og vår-semestret. Pensum og eksamen er felles nasjonalt, og studiet er tilpasset spesifikt for å kvalifisere for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

Følgende fag inngår:

• Matematikk med et omfang på 37,5 % av et helt år

• Fysikk med et omfang på 22,5 % av et helt år

• Norsk med et omfang på 20 % av et helt år

• Engelsk med et omfang på 10 % av et helt år

• Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

For realfagskurset utgår de tre siste fagene.

Undervisningen består av forelesninger 2 dager i uken med 8 timer undervisning hver gang. Forelesningene strømmes og vil dermed være tilgjengelige gjennom semesteret. Det er også obligatoriske innleveringer, som må være godkjent for a få gå opp til eksamen samt 4 obligatoriske halvdagsøkter fordelt på 4 fredager/lørdager, med laboratorie-/datalabøvelser og regneøvelser.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

- Arbeids- og undervisningsformer

- Pensumlitteratur

- Evalueringsformer

- Vurderingsformer

Karrieremuligheter

Fullt forkurs kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudier i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.