Sist oppdatert 24. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være krav om yrkeserfaring, se den enkelte utdanning for informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være krav om yrkeserfaring, se den enkelte utdanning for informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 623123 - Yrkesfaglærerutdanning, formgivingsfag, treårig
 • 623125 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, design- og håndverksfag, treårig
 • 623201 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, medier og kommunikasjon, treårig
 • 623304 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, service og samferdsel, treårig
 • 623405 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag, treårig
 • 623406 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig
 • 623401 - Yrkesfaglærerutdanning, elektrofag, treårig
 • 623404 - Yrkesfaglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, treårig
 • 623403 - Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig
 • 623503 - Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig
 • 623507 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig
 • 623601 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, naturbruk, treårig
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 623901 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, uspesifisert studieretning, treårig
 • 623999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623104 - Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 623103 - Faglærerutdanning, forming og formgivning, 1. avd.
 • 623105 - Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig
 • 623106 - Faglærerutdanning, jern- og metallarbeid, grunnleggende, toårig
 • 623107 - Faglærerutdanning, konfeksjons- og tekstilutdanning, grunnleggende, toårig
 • 623109 - Faglærerutdanning, musikk, fireårig
 • 623108 - Faglærerutdanning, musikk, treårig
 • 623119 - Faglærerutdanning, morsmål, ettårig
 • 623110 - Faglærerutdanning, musikk, toårig
 • 623111 - Faglærerutdanning, praktisk-estetiske fag, fireårig
 • 623114 - Faglærerutdanning, tegning, grafikk og maling, grunnleggende, toårig
 • 623112 - Faglærerutdanning, tre, metall og keramikk, 2.avd.
 • 623113 - Faglærerutdanning, trearbeid, grunnleggende, toårig
 • 623127 - Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig
 • 623128 - Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623131 - Bachelor, faglærerutdanning, drama, treårig
 • 623130 - Bachelor, faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 623124 - Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig
 • 623126 - Bachelor, faglærerutdanning, musikk, treårig
 • 623133 - Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig
 • 623132 - Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig
 • 623121 - Faglærerutdanning, forming, toårig
 • 623122 - Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig
 • 623120 - Faglærerutdanning, uspesifisert fagfelt
 • 623508 - Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig
 • 623408 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag og teknologi, treårig
 • 623410 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag, fireårig
 • 623409 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag, treårig
 • 823999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning
 • 723999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå
 • 523999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 423999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 323999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning
 • 623701 - Faglærerutdanning i hotell- og næringsmiddelfag, treårig
 • 623702 - Faglærerutdanning i praktiske transportfag, halvårig
 • 423701 - Faglærerutdanning i transportfag
 • 623501 - Faglærerutdanning, ernærings-, helse- og miljøfag, treårig
 • 623303 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, fireårig
 • 623301 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, toårig
 • 623302 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, treårig
 • 623502 - Faglærerutdanning, heimkunnskap/husstell, grunnleggende, toårig
 • 623402 - Faglærerutdanning, naturfag, treårig
 • 6239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 623799 - Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 623123 - Yrkesfaglærerutdanning, formgivingsfag, treårig
 • 623125 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, design- og håndverksfag, treårig
 • 623201 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, medier og kommunikasjon, treårig
 • 623304 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, service og samferdsel, treårig
 • 623405 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag, treårig
 • 623406 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig
 • 623401 - Yrkesfaglærerutdanning, elektrofag, treårig
 • 623404 - Yrkesfaglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, treårig
 • 623403 - Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig
 • 623503 - Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig
 • 623507 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig
 • 623601 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, naturbruk, treårig
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 623901 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, uspesifisert studieretning, treårig
 • 623999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623104 - Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 623103 - Faglærerutdanning, forming og formgivning, 1. avd.
 • 623105 - Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig
 • 623106 - Faglærerutdanning, jern- og metallarbeid, grunnleggende, toårig
 • 623107 - Faglærerutdanning, konfeksjons- og tekstilutdanning, grunnleggende, toårig
 • 623109 - Faglærerutdanning, musikk, fireårig
 • 623108 - Faglærerutdanning, musikk, treårig
 • 623119 - Faglærerutdanning, morsmål, ettårig
 • 623110 - Faglærerutdanning, musikk, toårig
 • 623111 - Faglærerutdanning, praktisk-estetiske fag, fireårig
 • 623114 - Faglærerutdanning, tegning, grafikk og maling, grunnleggende, toårig
 • 623112 - Faglærerutdanning, tre, metall og keramikk, 2.avd.
 • 623113 - Faglærerutdanning, trearbeid, grunnleggende, toårig
 • 623127 - Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig
 • 623128 - Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623131 - Bachelor, faglærerutdanning, drama, treårig
 • 623130 - Bachelor, faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 623124 - Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig
 • 623126 - Bachelor, faglærerutdanning, musikk, treårig
 • 623133 - Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig
 • 623132 - Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig
 • 623121 - Faglærerutdanning, forming, toårig
 • 623122 - Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig
 • 623120 - Faglærerutdanning, uspesifisert fagfelt
 • 623508 - Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig
 • 623408 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag og teknologi, treårig
 • 623410 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag, fireårig
 • 623409 - Bachelor, faglærerutdanning, realfag, treårig
 • 823999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning
 • 723999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå
 • 523999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 423999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 323999 - Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning
 • 623701 - Faglærerutdanning i hotell- og næringsmiddelfag, treårig
 • 623702 - Faglærerutdanning i praktiske transportfag, halvårig
 • 423701 - Faglærerutdanning i transportfag
 • 623501 - Faglærerutdanning, ernærings-, helse- og miljøfag, treårig
 • 623303 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, fireårig
 • 623301 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, toårig
 • 623302 - Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, treårig
 • 623502 - Faglærerutdanning, heimkunnskap/husstell, grunnleggende, toårig
 • 623402 - Faglærerutdanning, naturfag, treårig
 • 6239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 623799 - Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Yrkesfaglærerutdanning, formgivingsfag, treårig (623123)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, design- og håndverksfag, treårig (623125)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, medier og kommunikasjon, treårig (623201)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, service og samferdsel, treårig (623304)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag, treårig (623405)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig (623406)
 • Yrkesfaglærerutdanning, elektrofag, treårig (623401)
 • Yrkesfaglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, treårig (623404)
 • Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig (623403)
 • Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig (623503)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig (623507)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, naturbruk, treårig (623601)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (623802)
 • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, uspesifisert studieretning, treårig (623901)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (623999)
 • Ballettpedagogutdanning, treårig (623101)
 • Faglærerutdanning, dans, treårig (623102)
 • Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig (623104)
 • Faglærerutdanning, forming og formgivning, 1. avd. (623103)
 • Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig (623105)
 • Faglærerutdanning, jern- og metallarbeid, grunnleggende, toårig (623106)
 • Faglærerutdanning, konfeksjons- og tekstilutdanning, grunnleggende, toårig (623107)
 • Faglærerutdanning, musikk, fireårig (623109)
 • Faglærerutdanning, musikk, treårig (623108)
 • Faglærerutdanning, morsmål, ettårig (623119)
 • Faglærerutdanning, musikk, toårig (623110)
 • Faglærerutdanning, praktisk-estetiske fag, fireårig (623111)
 • Faglærerutdanning, tegning, grafikk og maling, grunnleggende, toårig (623114)
 • Faglærerutdanning, tre, metall og keramikk, 2.avd. (623112)
 • Faglærerutdanning, trearbeid, grunnleggende, toårig (623113)
 • Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig (623127)
 • Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig (623128)
 • Bachelor, faglærerutdanning, drama, treårig (623131)
 • Bachelor, faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig (623130)
 • Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig (623124)
 • Bachelor, faglærerutdanning, musikk, treårig (623126)
 • Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig (623133)
 • Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig (623132)
 • Faglærerutdanning, forming, toårig (623121)
 • Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig (623122)
 • Faglærerutdanning, uspesifisert fagfelt (623120)
 • Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig (623508)
 • Bachelor, faglærerutdanning, realfag og teknologi, treårig (623408)
 • Bachelor, faglærerutdanning, realfag, fireårig (623410)
 • Bachelor, faglærerutdanning, realfag, treårig (623409)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning (823999)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (723999)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (523999)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning (423999)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning (323999)
 • Faglærerutdanning i hotell- og næringsmiddelfag, treårig (623701)
 • Faglærerutdanning i praktiske transportfag, halvårig (623702)
 • Faglærerutdanning i transportfag (423701)
 • Faglærerutdanning, ernærings-, helse- og miljøfag, treårig (623501)
 • Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, fireårig (623303)
 • Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, toårig (623301)
 • Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, treårig (623302)
 • Faglærerutdanning, heimkunnskap/husstell, grunnleggende, toårig (623502)
 • Faglærerutdanning, naturfag, treårig (623402)
 • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
 • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (623799)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.