Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Om studiet

Innføringsstudiene er obligatorisk i mange bachelorgrader og studiet fra NLA Høgskolen er godkjent som del av graden ved universitet og høgskoler i Norge. Ex.fac. kan tas som en del av noen årsstudium, eller senere i studiene.

Hvilke muligheter har vi til sann erkjennelse? Hva er forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn? Innføringsstudiene ved NLA Høgskolen vil gi deg refleksjoner og tanker rundt viktige problemstillinger og du får en innføring i normer for redelig og fruktbar forskning. Dette gir deg et godt grunnlag for dine videre studier, oppgaveskriving og forskning både på bachelor- og mastergradsnivå

Examen facultatum gir en innføring i etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og menneskesyn med relevans både for vitenskapelig arbeid og for den menneskelige og samfunnsmessige virkeligheten dette skal tjene. Ex. fac. gir dessuten en innføring i faghistorie og fagforståelse der man møter forskjellige oppfatninger om hva som må kjennetegne vitenskapelig virksomhet.

Studiets oppbygging

Examen facultatum består av faghistorie og fagforståelse og etikk. I faghistorie og fagforståelse får du kunnskap om ulike retninger i synet på hva som er riktig vitenskapelig forskning. I etikken får du kjennskap til etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og hvordan etiske verdier og normer blir begrunnet. Studiet i etikk har relevans både for vitenskapelig arbeid og for hvordan vi skal forholde oss til oss selv og andre mennesker.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av fellesforelesninger. Undervisningen er lagt opp som et første møte med akademiske studier.

 

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse for å tas opp på innføringsstudiet.

Opptaksinformasjon

Oppstart både i vårsemesteret og høstsemesteret. Søknad via Søknadsweb direkte til NLA Høgskolen, innen 15. april for høstsemesteret og innen 15. november for vårsemesteret.