Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • 40.40 (primær)
  • 44.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194366

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I filosofien stiller vi spørsmål om mennesket, virkeligheten og om hva som er godt og ondt, rett og galt. Målet er at studentene skal lære å forholde seg kritisk til ulike svar, samtidig som de gjennom refleksjon og diskusjon skal forsøke å finne egne svar på slike grunnleggende spørsmål. Gjennom studiet av filosofiske problemstillinger fra antikken fram til og med vår egen tid, er målet at studentene skal opparbeide seg forståelse for filosofiens egenart innenfor både teoretisk filosofi (som angår kunnskapens og virkelighetens natur), praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi) og estetikk (læren om det skjønne).

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i filosofi

Alle utdanninger innen