Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 192321

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Husdyrvitenskap?

  • Du mener det er viktig å produsere god og sikker mat.
  • Du vil være med på å skape et best mulig miljø for dyrene våre.
  • Du vil lære husdyrhold av den fremste ekspertisen i Norge.

Hva lærer jeg?
Du lærer husdyrbiologi og kan velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas.

Hva blir jeg?
Bachelorgraden vil gi deg et solid grunnlag for videre masterstudier. En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver - eller konsulentstillinger i landbruksorganisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon.Med praktisk pedagogisk utdanning kan du jobbe som lærer på naturbruksskoler.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Husdyrvitenskap

Alle utdanninger innen