Husdyrvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Husdyrvitenskap?

  • Du mener det er viktig å produsere god og sikker mat.
  • Du vil være med på å skape et best mulig miljø for dyrene våre.
  • Du vil lære husdyrhold av den fremste ekspertisen i Norge.

Hva lærer jeg?
Du lærer husdyrbiologi og kan velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas.

Du lærer produksjonsplanlegging i akvakultur eller i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, og vet hvordan husdyrhold kan kombineres med "grønn omsorg" og fokus på samspill mellom dyr og mennesker.

Hva blir jeg?
Bachelorgraden vil gi deg et solid grunnlag for videre masterstudier. En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver - eller konsulentstillinger i landbruksorganisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon.

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Husdyrvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

192321

Lignende utdanninger