Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 52.30 (ordinær)
Studieplasser: 80
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 215528

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Gjennom dette nettstudiet kvalifiseres du til å håndtere informasjonsflyt og dokumentasjon i privat og offentlig sektor. Studiet er rettet mot deg som har noe erfaring: Det kan være arbeidspraksis fra arkivfeltet, erfaring med saksbehandling du ønsker å formalisere, eller du har studert og ønsker en introduksjon til dokumentasjonsforvaltning.

På årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning lærer du om arkivvitenskapelige metoder og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning, sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen som trengs i moderne i organisasjoner.

Kort oppsummert gir årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning deg innsikt i sammenhenger mellom teknologi, mennesker og dokumentasjon.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen