Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 43.40 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194085

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Har du tenkt over hvordan et velfungerende demokrati er avhengig av at både gammel og ny dokumentasjon er tilgjengelig - i upåvirket stand - for å motvirke ekkokamre og «fake news»?

Hvis du ønsker en kultur- og samfunnsfaglig utdanning med IKT-kompetanse, kan bachelorstudiet i arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning være noe for deg.

Studiet inneholder fagområdene arkivvitenskap, museologi og informatikk.

  • Arkivvitenskap gir deg innsikt i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares og kunnskap om arkivenes rolle i et demokratisk samfunn.
  • Museologi gir deg innsikt i museenes kjernevirksomhet, museenes historie og betydningen av museer i et demokratisk samfunn.
  • Informatikk handler om datateknologi i et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

Gjennom å forene disse tre fagområdene gir utdanningen nødvendig og dagsaktuell fagkunnskap for deg som ønsker å arbeide innenfor dokumentasjonsforvaltning, arkiv eller museum og en rekke andre institusjoner."

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Alle utdanninger innen