Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Dette er enkeltemner på bachelor- og masternivå og erfaringsbaserte masterprogram. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og samlinger.

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Telefon: 73 59 50 00

Studiesteder:

  • Trondheim
  • Ålesund
  • Gjøvik
  • Nettbasert

Utdanningstilbud

Det er 474 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
AI + Design thinking Årsenhet og kortere Trondheim
Akuttmedisin for legevaktpersonell Annen utdanning Trondheim
Algebra, funksjoner og modellering Årsenhet og kortere Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master og høyere Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium Årsenhet og kortere Trondheim GENS Alle 43.50
Analyse, sjanger og fortolkning Årsenhet og kortere Trondheim
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 40.30 44.60
Arkeologi - masterstudium Master og høyere Trondheim
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD Trondheim
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master og høyere Trondheim
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master og høyere Trondheim ARKN 55.70 60.60
Avansert sykepleie Master og høyere Trondheim
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS Alle 44.10
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 39.90 46.50
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 45.90 49.40
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Trondheim, Ålesund
Bioingeniør, Ålesund BIOI 48.50 51.70
Bioingeniør, Trondheim BIOI 54.00 56.10
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor og høgskolekandidat Ålesund GENS 46.70 49.50
Bachelor i Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat Ålesund REALFA 50.30 50.40
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 52.20 56.30
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor og høgskolekandidat Gjøvik, Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik MATRS 45.20 49.80
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS 53.50 57.00