Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Telefon: 73 59 50 00

Studiesteder:

  • Trondheim
  • Ålesund
  • Gjøvik
  • Nettbasert

Utdanningstilbud

Det er 327 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Ålesund REALFA 50.90 49.30
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Ålesund
Bachelor i Biomarin Innovasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund GENS 46.70 49.50
Bachelor i nautikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund MARTE 44.70 49.50
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund GENS 41.50 43.80
Bachelor i Bioteknologi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund REALFA 50.30 50.40
Bachelor i Shipping management Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund GENS 46.00 49.60
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Ålesund HING Alle Alle
Master of Science - Product and System Design Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Ålesund
Master of Science in Naval Architecture Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Ålesund
Master in International Business and Marketing Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Ålesund
Master i simulering og visualisering Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Ålesund
Arkeologi - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 40.30 44.60
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS 43.70 45.20
Biologi - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim REALFA 51.50 53.50
Bachelor i bioingeniørfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim, Ålesund
Bioingeniør, Trondheim
Bioingeniør, Ålesund
Billedkunst - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Gjøvik, Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim
Drama og teater - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim GENS Alle Alle
Bachelor i Elektrifisering og digitalisering Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Trondheim REALFA 50.50 53.60