Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 46.70 (primær)
  • 49.50 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194298

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med en Bachelor i biomarin innovasjon, kan du bidra til økt verdiskaping, ny næringsutvikling og egen forretningsdrift. Studiet åpner dører til videre studier, forskning og et spennende arbeidsliv. Du får verdifull erfaring og en variert studiehverdag, takket være feltarbeid og dagstokt med forskningsfartøyet Gunnerus, gjesteforelesere fra lokalt næringsliv, mulighet til å dra på Venture Cup, seks uker med praksis i en relevant bedrift og andre spennende læringsmetoder.

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske og marine fag med innovasjonskunnskap. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport, og du har mange jobbmuligheter å velge mellom når du skal ut i arbeidslivet. Studiet er både fremtidsrettet og næringsrettet med gode muligheter for jobb etter endte tre år.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Biomarin innovasjon