Nøkkelinformasjon

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanninger

Viser 2 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Master i helsevitenskap Master og høyere Nord universitet
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)