Nøkkelinformasjon

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som bulgarsk, serbisk, russisk, samisk og finsk.

Utdanninger

Det er 12 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences SAMI Alle Alle
Doktorgradsstudium i samisk språk og samisk litteratur Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk som morsmål - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Russisk - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Russisk - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Nordsamisk som morsmål - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Samisk språk- og litteraturvitenskap - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Bachelorprogram i russisk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Masterprogram i russisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (8112)
  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)

Relevante yrker