Språkutdanning, slaviske og finsk-ugriske språk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som bulgarsk, serbisk, russisk, samisk og finsk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves også på noen utdanninger. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (8112)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • ... › Språkutdanninger › Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i russisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Kvensk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvensk og finsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak
Masterprogram i russisk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Nordsamisk som morsmål - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Russisk (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Russisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russisk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i russisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Kvensk og finsk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak
Nordsamisk som morsmål - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Russisk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterprogram i russisk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Kvensk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Russisk (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Russisk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak