Samfunnssikkerhet (HMS)

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sikkerhet, andre › Ph.d.-program, samfunnssikkerhet (882901)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • ... › Sikkerhet › Brannvernfag (7825)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig (782909)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • ... › Sikkerhet, andre › Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • ... › Statsvitenskapelige fag, andre › Master, samfunnssikkerhet, toårig (731912)
 • ... › Sikkerhet › Brannvernfag (6825)
 • ... › Sikkerhet, andre › Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig (682909)
 • ... › Sikkerhet, andre › Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig (682903)
 • ... › Sikkerhet, andre › Bachelor, risikohåndtering, treårig (682905)
 • ... › Sikkerhet, andre › Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig (682901)
 • ... › Statsvitenskapelige fag, andre › Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 47.6
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Helse, miljø og sikkerhet - HMS Erfaringsbasert master Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 47.6
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helse, miljø og sikkerhet - HMS Erfaringsbasert master Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak