Nøkkelinformasjon

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen.

Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

Utdanninger

Det er 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Molecular Biosciences Årsenhet og kortere Nord universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)