Nøkkelinformasjon

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen.

Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

Utdanninger

Det er 2 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING Alle 52.60
Profesjonsstudium i fiskehelse Master og høyere Universitetet i Bergen REALFA 47.20 52.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)