Jordmorutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Jordmorutdanningen er en toårig spesialisering for sykepleiere. Utdanningen gir kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid.

Utdanningen inneholder både teori og praksis. Etter fullført utdanning kan man søke autorisasjon som jordmor.

Varighet

Jordmorutdanningen tar 2 år etter fullført sykepleieutdanning.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Ofte lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanningen. .

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Cand.nursol.-utdanning (761102)
  • ... › Sykepleiefag › Jordmorutdanning, toårig (761105)
  • ... › Sykepleiefag › Master, jordmorfag, toårig (761107)
  • ... › Sykepleiefag › Jordmorutdanning, ettårig (661102)
  • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning for jordmødre (661118)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Jordmorfag Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Jordmorfag Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak