Nøkkelinformasjon

Jordmorutdanningen er en toårig spesialisering for sykepleiere. Utdanningen gir kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid.

Utdanningen inneholder både teori og praksis. Etter fullført utdanning kan man søke autorisasjon som jordmor.

Utdanninger

Det finnes 7 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Jordmorfag Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Cand.nursol.-utdanning (761102)
  • Jordmorutdanning, toårig (761105)
  • Master, jordmorfag, toårig (761107)
  • Jordmorutdanning, ettårig (661102)
  • Videreutdanning for jordmødre (661118)