Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2023.

Om studiet

Jordmødres arbeid er knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, men også kvinners reproduktive helse og rettigheter.

Studiet fokuserer på at du har en viktig oppgave i helserådgivning og undervisning, ikke bare for kvinnen, men også for familien og samfunnet. Du lærer deg hvordan du best kan forberede gravide og vordende foreldre til fødselen og framtidig foreldrerolle.

Du utvikler god klinisk og vitenskapelig kompetanse, og kan utfordre og utvikle kunnskap og forståelse om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i ulike livsfaser.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her