Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

22. mars 2024.

Om studiet

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien.

Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle akutte og/eller kompliserte forløp der jordmor har en sentral rolle som del av et tverrfaglig team.

Gjennom studiet vil du få utviklet tverrfaglig kompetanse, som krever gode samarbeidsevner, og få stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige problemstillinger.

Studiet består av både teoriemner og praksisstudier. Undervisningsformer inkluderer gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, simuleringstrening, refleksjonsgrupper, fagnotater og masteroppgave.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i jordmorfag.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar

Videre studier

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir autorisasjon som jordmor. Jordmødre arbeider både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og de fleste er ansatt:

  • ved fødeavdelinger på sykehus
  • på mindre fødestuer
  • i jordmortjenesten på helsestasjon i kommunen

Som jordmor kan du også ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og fødselsforberedende kurs. Noen jordmødre jobber innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag